ΠΕΤΡΩΤΟ

Πολύ ωραία μονοπάτια που μπορούν να γίνουν και ξεχωριστά. Η είσοδος στο πρώτο κομμάτι απαιτεί κουβάλημα του ποδηλάτου για 15 λεπτά.

1.

2.