ΜΟΜΑ

All time classic μονοπάτι μετά από τόσα χρόνια!
Έχει αλλάξει τόσες φορές μορφή που ούτε μπορούμε να θυμηθούμε…

Μήκος:0,6 ΚΜ
Κλίση: -9%