Καλντεριμι Ζαστοβα

Ένα μονοπάτι σε δυο Strava Segments που ενώνονται μεταξύ τους!
Πολύ, πάρα πολύ πέτρα:

1

2