Η έδρα μας

Η έδρα της Λέσχης μας βρίσκεται εντός του Παμπελλοπονησιακού Σταδίου.

Στο υπόγειο του σταδίου φιλοξενούνται γραφεία από συλλόγους όλης της πόλης.

Η έδρα ανοιχτή προς όλους κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα (18:00-21:30) εκτός εκτάκτων περιπτώσεων.

Για να έρθετε ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρακάτω φωτογραφία. Μόλις μεταβείτε στο υπόγειο ρωτήστε τον φύλακα να σας δείξει την θέση της έδρας.

Untitled-2