ΓΛΑΥΚΟΣ-ΨΑΡΘΙ-ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΓΛΑΥΚΟΣ

Επιπεδο δυσκολίας: ΔΥΣΚΟΛΟ

Γλαύκος – Ψαρθί – Πουρναρόκαστρο – Γλαύκος