Αχάια Κλάους – Πετρωτό

Επίπεδο Δυσκολίας : Μέτριο

 

 

https://www.dropbox.com/s/6aqmwc2jfu74gbr/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%84%CE%BF-%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%B1%20%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%82.kml?dl=0